Anh ơi sang nhà em chơi ba má em không có nhà

     Hôm nay gấu gọi videocall rằng ba má gấu đi du lịch không có nhà , tôi liền phi trâu tới nhà gấu . Như một con hổ đói tôi phóng tới ăn thịt gấu

     Anh ơi sang nhà em chơi ba má em không có nhà

     Anh ơi sang nhà em chơi ba má em không có nhà

     Xem thêm