Cơn mưa ngang qua đã mang những em nữ sinh đến với ta ~ MIRD-200

   Vô tình cơn mưa ập đến ngay lúc các em nữ sinh tuổi mới lớn đi ngang nhà tôi . Và các em đã bị ướt tôi sợ các em bị cảm và mời các em vào nhà của mình và rồi

   Cơn mưa ngang qua đã mang những em nữ sinh đến với ta ~ MIRD-200

   Cơn mưa ngang qua đã mang những em nữ sinh đến với ta ~ MIRD-200

   Xem thêm