Em cứ việc karaoke việc còn lại thì để cho anh

   Dẫn con gấu đi karaoke giải trí mà vô quán nứng cặc quá thì làm sau bây giờ , thôi thì em cứ hát việc còn lại để anh lo . Em cứ tự nhiên

   Em cứ việc karaoke việc còn lại thì để cho anh

   Em cứ việc karaoke việc còn lại thì để cho anh

   Xem thêm